Αχαρνών 94, 104 34 Αθήνα, Τηλ: 210 8221644

Αρ. ΓΕΜΗ: 85358202000

, Κιν: 6945571662